Βήμα 3 - Πληροφορίες πληρωμής & Ολοκλήρωσης.

Τρόπος καταβολής της ετήσιας συνδρομής